WSKAZÓWKI PRZYGOTOWANIA WYSTĄPIENIA ON-LINE
_________________________________________

Obowiązuje poster w formacie A1 w orientacji pionowej (szer. 59,4× wys. 84,1) w pliku *.PDF


Prosimy o przesłanie posteru do 9.12.2020 na adres stn@awf.wroc.plPrezentacja pracy naukowo-badawczej powinna zawierać następujące sekcje:

- Temat,
- Autor / Autorzy,
- Wprowadzenie (definicje, teoria),
- Cel (ewentualnie hipotezy lub pytania badawcze),
- Materiał i Metoda/y,
- Wyniki,
- Wnioski,
- Piśmiennictwo.
- Nazwa SKN oraz opiekun naukowy (opcjonalnie)

Czas wystąpienia do 5 minut.


UWAGA!!! Przekroczenie czasu będzie skutkowało przerwaniem wystąpienia.Czynne/bierne uczestnictwo:
Autor prezentujący pracę otrzyma certyfikat czynnego udziału.
Współautorzy prezentowanej pracy otrzymają certyfikat biernego uczestnictwa.
Osoby zarejestrowane, które nie przedstawiają lub nie są współautorami pracy otrzymają certyfikat biernego uczestnictwa.INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU ZOOM
________________________________________

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE PRACE
_________________________________________

NAGRODA PUBLICZNOŚCI