Termin przesłania streszczeń: do 29.11.2020rStreszczenia należy złożyć zgodnie z poniższym wzorem i przesłać na adres sekretariatu: stn@awf.wroc.pl


WZÓR STRESZCZENIA