Wystąpienia konferencyjne oceniane będą m.in. przez redaktorów czasopism naukowych.
Dlatego, autorzy wyróżniających się prac mogą zostać zaproszeni do złożenia manuskryptu podlegającemu procesowi recenzji zgodnie z wymaganiami danego czasopisma.Czasopisma

Human Movement

Human Movement is the official journal of the University School of Physical Education in Wrocław, Poland

Physiotherapy Quarterly

Physiotherapy Quarterly is the official journal of the University School of Physical Education in Wroclaw, Poland.