Komitet Organizacyjny „Wieczoru Naukowca 2020”

Przewodniczący: dr Kamil Michalik

Vice-przewodniczący: dr hab. inż. Sławomir Winiarski, prof. AWF

dr Joanna Mencel
dr Rafał Bugaj
dr Sebastian Klich
dr Sara Wawrzyniak
mgr Natalia Danek
mgr Katarzyna Kujawa
mgr Aleksandra Kowaluk
mgr Anna Serweta
mgr Wiktor Chodor
mgr Agnieszka Kaczmarek
mgr Amadeusz Bartoszek
mgr Katarzyna Olszewska
mgr Magdalena Siemiatycka
mgr Daria Rudnik
Weronika Słowińska
studenci/doktoranci