Ogólnopolska Konferencja dla Młodych Naukowców
Wieczór Naukowca 2017: wokół człowieka
Studenckie Towarzystwo Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu ma zaszczyt zaprosić na kolejną edycję konferencji dla Młodych Naukowców "Wieczór Naukowca" pt. ”Wokół człowieka”. Konferencja dedykowana jest studentom 1,2,3 stopnia oraz młodym naukowcom (poniżej 35 r.ż.) zajmującym się badaniami "wokół człowieka". Celem konferencji jest stworzenie interdyscyplinarnego forum dla prezentacji dotychczasowych osiągnięć naukowych w zakresie aktywności fizycznej człowieka. Ponadto jest okazją do nawiązania kontaktów naukowych między studentami i pracownikami z różnych ośrodków w Polsce.
Tematyka konferencji
 • Ruch jako czynnik terapeutyczny.
 • Kliniczne i naukowe aspekty fizjoterapii.
 • Profilaktyczne, wychowawcze i społeczne znaczenie ruchu.
 • Współczesna kosmetologia, źródła lecznicze w podejściu do zdrowia i urody.
 • Biomechanika sportu, biomechanika inżynierska, inżynieria biomedyczna, ergonomia, sterowanie ruchem.
 • Turystyczne i rekreacyjne uwarunkowania aktywności ruchowej.
 • Inna tematyka poświęcona badaniom "wokół człowieka".
Przewidziane są 10-cio minutowe wystąpienia ustne i 5-cio minutowe prezentacje w sesji plakatowej. Wyróżnione prace (na podstawie oceny streszczenia i prezentacji) będą rekomendowane do publikacji w czasopismach: Aktualne Problemy Biomechaniki (4pkt), Rozprawy Naukowe AWF Wrocław (8pkt), kwartalnik „Physiotherapy Quarterly” (7pkt). Wszystkie streszczenia zostaną wydane w elektronicznej książce streszczeń.
Zaproszeni wykładowcy
 • prof. dr hab. Grzegorz Juras, AWF Katowice
 • dr hab. Adam Siemieński, AWF Wrocław
 • dr hab. Joanna Szczepańska-Gieracha, prof. AWF Wrocław

Koszt udziału w konferencji wynosi 60,00 zł i obejmuje koszt rejestracji i wydania materiałów konferencyjnych oraz wyżywienie z bankietem. Opłatę należy wpłacić na konto główne Uczelni (dane teleadresowe i numer konta) koniecznie z dopiskiem: "4401" i podaniem imienia i nazwiska uczestnika po otrzymaniu potwierdzenia o zakwalifikowaniu streszczenia.

Ważne terminy:
 • Zgłoszenie uczestnictwa: 12 marca 2017
 • Przesłanie streszczeń: 12 marca 2017
 • Informacja o przyjęciu: 31 marca 2017
 • Wniesienie opłaty (60 zł): 30 kwietnia 2017
 • KONFERENCJA: 10-11 maja 2017

Serdecznie dziękujemy za Wasz udział. Bez Was Konferencja nie miałaby sensu! Tutaj znajduje się relacja fotograficzna z Konferencji

Materiały do pobrania:
Wskazówki dojazdu
Miejscem obrad jest Budynek P-4 (Wydziału Fizjoterapii), ul. Paderewskiego 35
Samochodem - wjazd przez bramę główną Stadionu Olimpijskiego (wjazd od ul.Paderewskiego)
Samochodem - wjazd przez bramę boczą od ul.Mickiewicza
Komunikacją miejską - tramwaj nr 17, 9, 33 i autobus 115
 • Mapa dojazdu
 • Projekt i wykonanie: Sławomir Winiarski, Wrocław 2017